doplnit

golf tour fangle

Propozice FANGLE Open Tour 2017

FANGLE OPEN TOUR je série otevřených fee golfových turnajů na moravských hřištích, pořádaných agenturou FANGLE, s.r.o.

Termíny a místa konání:

Všechny turnaje se uskuteční v období od 12.5.2016 do 29.9.2016. Podrobný seznam všech termínů včetně popisu jednotlivých hřišť nalezete na v rubrice Kalendář turnajů.

Přehled plánovaných hřišť pro pořádání FANGLE OPEN TOUR 2017:

Golf Resort ČeladnáGolf Resort JezeraGolf & Ski Resort Ostravice, Golf Resort Telč,  Golf Resort Lipiny, Golf Resort KaskádaGolf Resort Ropice, Valašský Golfový KlubGolf Resort OlomoucAusterlitz Golf ResortGolf Club Lázně KostelecPark Golf Club Ostrava,  Kořenec Golf & Ski Resort, Panorama Golf Resort, Penati Golf Resort.

Výhry, ceny:

Ceny zajišťuje pořadatel ve spolupráci s partnery FANGLE OPEN TOUR 2017.

Absolutní vítěz série FANGLE OPEN TOUR obdrží:
 • putovní trofej včetně repliky
 • oceněni budou všichni vítězové kategorii v celkovém pořadí
 • rámci finálového kola budou oceněni také první tři hráči v každé z vyhlášených kategorií a vítězové vložených soutěží
 • seznam cen je aktualizován na příslušném odkazu na www.fangle.cz
Vítěz základního turnaje obdrží:
 • ceny od partnerů, fee na partnerských hřištích, hrací karty na sezónu 2017 atd.
 • seznam cen je aktualizován na příslušném odkazu na www.fangle.cz a v propozicích jednotlivých turnajů na www.cgf.cz

 

Podmínky účasti:

Série FANGLE OPEN TOUR je určena všem amatérským hráčům s minimálním HCP 54, kteří uhradí green fee a startovné daného soutěžního kola.

Pravidla:

Turnaje se hrají podle Pravidel golfu, podle tzv. Hardcard vydanou ČGF a místních pravidel hřiště. Hraje se 1 x 18 jamek systémem stableford na úpravu HCP, muži z bílých/žlutých, ženy z modrých/červených odpališť. Kapacita jednotlivých turnajů se pohybuje od 70 do 120 hráčů (na 18-ti jamkových hřištích).

Systém hodnocení hráčů:

Hráči spolu soutěží ve dvou základních kategoriích, dle aktuálního osobního HCP platného v den konání turnaje. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit jednotlivé kategorie na základě skutečného počtu přihlášených golfistů.

V každém turnaji FANGLE OPEN TOUR jsou hodnoceny a oceněny nejlepší výkony nejlepších hráčů v každé z vypsaných kategorií. Dále pak mohou být v průběhu jednotlivých turnajů vyhlašovány a odměňovány další vložené soutěže.

 • Kategorie A - HCP do 18,0
 • Kategorie B - HCP od 18,1 do HCP 36,0
 • Kategorie C - HCP od 36,1 do HCP 54,0

V rámci základních turnajů budou oceněni:
 • 3 nejlepší hráči v kategorii A na rány s vyrovnáním, kategorie B na stableford
 • 1 nejlepší hráč v kategorii C na stableford
 • vítězové vložených soutěží, jsou-li vyhlášeny
V rámci celkového hodnocení série FANGLE TOUR:
 • za každé turnajové kolo získá hráč body dle umístění ve své kategorii. 
 • tabulka bodů za umístění je na www.fangle.cz
 • finálový turnaj je hodnocený 2 násobným počtem bodů
Vyhlášení výsledků s předáním cen:
 • Jednotlivé turnaje – do 15 minut po odevzdání poslední score karty v rámci jednotlivých kategorií.
 • Finálový turnaj – do 30 minut po odevzdání poslední score karty

Přihlášky:

Přihlášky na jednotlivé turnaje lze provádět přes www.cgf.cz nebo přes recepce jednotlivých resortů. Uzávěrka je jeden den před konáním turnaje ve 12:00 hod. Pro případné změny po uzávěrce přihlášek kontaktujte prosím recepci příslušného golfového resortu.

Vícenásobné členství:

Každý hráč se do FANGLE OPEN TOUR přihlašuje svým unikátním číslem registrace u ČGF. Upozorňujeme všechny hráče, kteří mají více jak jedno členství, aby se na každý turnaj přihlašovali s jediným registračním číslem (nejlépe domovského klubu) a aby si toto zkontrolovali před zadáním výsledků na server ČGF.

Celkové pořadí série FANGLE OPEN TOUR bude vedeno primárně ne podle jmen, ale podle registračních čísel ČGF, kterými se hráči do turnaje přihlásili. Bude-li tedy hráč do soutěže přihlášen s více registračními čísly, bude se na něho pohlížet jako na nového hráče a jeho výkony se budou přiřazovat k registračnímu číslu, které při přihlášení do turnaje použil. Oprava těchto registračních čísel bude prováděno po písemné žádosti na info@fangle.cz.

Startovní listina:

Startovní listina bude uveřejněna den před konáním turnaje obvykle v 18:00 hod. Sestavení startovní listiny je plně v kompetenci příslušného klubu. Změny v již zveřejněné oficiální startovní listině má právo provádět pouze Soutěžní výbor a to zejména z důvodu zachování regulérnosti a plynulosti soutěže (např. z důvodu odhlášení hráče po uzávěrce přihlášek apod.). Prosíme všechny hráče, aby tato pravidla respektovali. Soutěžnímu výboru jde zejména o zachování potřebného tempa hry, účastníkům turnaje pak o klidnou a komfortní hru.

Poplatky:

Hráč v turnaji hradí hrací poplatek a startovné v den turnaje. Cena hracího poplatku spolu je obvykle pod cenou nebo na úrovni běžného green fee příslušného hřiště. Pořadatel vypisuje další slevy nebo balíčky. Přihlaste se proto na www.fangle.cz k odběru FANGLE News nebo sledujte propozice jednotlivých turnajů. Úhrada probíhá výhradně při ranní registraci v prostoru klubové recepce.

Hrací poplatek – fee – zahrnuje hrací fee na 18 jamek. Způsob hrazení (hotovost, karta) si ověřte v detailu turnaje na www.cgf.cz nebo na recepci příslušného klubu (telefonní čísla naleznete na www.fangle.cz). Členové místních klubů hrací poplatek obvykle nehradí.

Startovné je v rámci základních turnajů jednotné a činí 350 Kč. Zahrnuje obvykle organizaci turnaje (startér/maršál/rozhodčí), zpracování soutěžního výsledků na serveru ČGF, úpravu HCP, ceny pro vítěze, občerstvení do bagu a oběd.

Startovné se vybírá v hotovosti a nelze ho hradit platební kartou.

Zájemcům o předplatné (jednotlivci, skupiny, firmy) jsme připraveni individuálně vyhovět, a to formou prodeje Hracích karet s možným zúčtováním do firemních nákladů. Více informací najdete v rubrice Pro firmy.

Další technická ustanovení:

V turnajích jsou povoleny přístroje k měření vzdálenosti (Poznámka: Jestliže hráč během stanoveného kola použije měřící zařízení k odhadu nebo měření dalších faktorů, které by mohly ovlivnit jeho hru (např. výškového rozdílu, rychlosti větru, apod.), poruší tím Pravidlo 14-3). Použití E-CART pro dopravu hráčů není povoleno (pouze v předem schválených případech Soutěžním výborem). Hráči musí dodržovat pořadatelem stanovený časový limit dle místních pravidel hřiště. V případě diskvalifikace hráče z jakýchkoli oprávněných důvodů nemá hráč nárok na vrácení hracího poplatku ani startovného. Jestliže je hra Soutěžním výborem přerušena z důvodu nebezpečné situace, musí hráči hru okamžitě přerušit a nesmí pokračovat, dokud Soutěžní výbor nenařídí obnovení hry. Signálem k přerušení hry z důvodu nebezpečné situace bývá dlouhý zvukový signál nebo vystřelení světlice. Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případnou úpravu technických ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže.

Dojde-li v průběhu turnaje k situaci, která není řešena těmito Propozicemi, postupuje se podle Pravidel golfu, tzv. HARD CARD vydanou Českou golfovou federací a místních pravidel hřiště.

Ředitel soutěže:

Tomáš Vrbický, e-mail: tomas@fangle.cz

Soutěžní výbor:

Viz propozice jednotlivých turnajů na www.cgf.cz.

Rozhodčí:

Viz propozice jednotlivých turnajů na www.cgf.cz.

Poznámka:

Organizátor si vyhrazuje právo na změny a případné úpravy těchto propozic s výjimkou způsobu hodnocení série FANGLE OPEN TOUR 2016.

Kontakt na pořadatele:

tel.: +420 775 99 77 00
e-mail: info@fangle.cz
web: www.fangle.cz


úprava hráče Přihlášení/Editace hráče